Sjravelerre Tillevies

Bekiek hie de oetzendinge van Sjravelerre Tillevies:

2022

BOETE SJRAVELE (artiest nummer 5) zo 20 fib.

 

BOETE SJRAVELE (artiest nummer 4) zo 20 fib.

BOETE SJRAVELE (artiest nummer 3) zo 20 fib.

BOETE SJRAVELE (artiest nummer 2) zo 20 fib.

BOETE SJRAVELE (artiest nummer 1) zo 20 fib.

Vorst Marc an ut woord 1 fib. 2022

Kanevalsposters 2022

Otto-Sjpeurtoch:  6 fib. 2022

In plaatsj van de Jeugzitting:  30 jan. 2022

Waffelaksie 18 dec. 2021

Opsjtarte van ut seizoen

2021

Sjpek en ei wurksjop op Karnevalszoondig

Ut nuujs van Karnevalszotterdig 13 fib. 2021

Ut nuujs van 6 fib. 2021

Ut nuujs van 6 fib. 2021

Intervjoew mit Oad-Preenses Marleen I van 2010  (02-02-2021)

Ut nuujs van 30 jan. 2021

De live oetzending van Sjravelerre Tillevies op d'r èègelikke daag van de Groete Zitting 23 jannewarie 2021 in 3 dèle.


Ut nuujs van 16 jan. 2021

Intervjoew Frans van Proemeren (10-01-2021)

Ut nuujs van 9 jan. 2021

Sjraveleriej van 3 jan. 2021

Ut nuujs van 2 jan. 2021

Extra nuujsoetzending (20 dec.)

Aaflievering 2 (14 nov.)

Aaflievering 1 (7 nov.)

Sjravelerre Gezit 2021

Leeës ut litste nuujs in de Sjravelerre Gezit.

Klik op de leenks.

Sjravelerre Gezit december

Sjravelerre Gezit november

D'r Hoesbèèrg

Klik op ut logo um d'r nuuje sjlager: "D'r Hoesbèèrg" te downloade.

 

Preensegalleriej

ALAAF !!!

De Sjravelerre

K.V. de Sjravelerre va Mhèèr

Sekretariejaat:
Fons Bastings
Op 't Hövelke 17
6261 PC Mhèèr
sekretaris@desjravelerre.nl
043-4572553

Vorst & Veurzitter:
Jos Senden
De Gilimment 25
6261 PH Mhèèr
vorst@desjravelerre.nl
06-55997816

Jeugkemmissie:
Kontakpersoon: Saskia van Dijk
Posadres: Duivenstraat 43
6261 NV Mheer
sjravelerkesmheer@gmail.com
06-53429104

A+ R A-

De Sjravelerre

De Vastenaovend wurd i Mhèèr al hiel lang geveerd. Ut fieës is zelfs truuk te herleide nao d’r tied van de Germane en de Kelte die hie gelèèfd hubbe. Zie veerde fieës umdat ut veurjaor wer truukkeem mit es middelpeunt de vruchbaarhèèdsgodin Nerthus. In dèè tied trokke ze al roond mit ing boot op raajer mit ut beeld van hunne god Frey drop. Zingend en sjpringend ging eederèèn dao-achteraan vermomd es deer en veul mansluuj lepe mit in vrolluujklijer.

Zoeveul is dus neet veraanderd in die paar doezend jaor. Umdat dit fieës zoe erg wor ingeburgerd wor bie de bevolking wor ut vur de Katholike Kèèrik erg lèèstig um dit aaf te sjaffe wie ut Christendom in dis sjtreëke neersjtreek. Daomit leet Paus Gregorius d’r Groete (590-604) de Vaaste ingoe op Esjelegonsdig. En de daag daoveur moeg dan Karneval geveerd were. Zoe kreeg d’r daag vur de Vaaste d’r naam: Vastenaovend.

Dur de ieëwe heen bleef d’r naodruk van de Vastenaovend liegke op ut verklijje. Mit maskes op en vermomd woerd miestal de hieërsjende orde van dat memèènt besjpot.

In ut Reinlaand, dat in d’r 19e ieuw dur de Pruusje bezat wor, woerd de Karneval gebruuk um de uvverhiersjers belechelik te make. Hiel veul van de gebruke oet dèè Reinlandse Vastenaovend kin veer huuj nog truuk zie in os èège Karnevalsfieës. In Mhèèr woerd mit de Karneval veuraal ‘mom geloape’. Oonherkinbaar verklijd ging me in gruupkes langs de dööre en da woerd zich uvveraal è paar drupkes gedroonke en gezonge, diks begeleid mit unne kwetsjbuul.

Pus dat in ut naojaor van 1952 un aantal luuj va Mhèèr zich bedaachte um de Karneval ins get mieë georganizeerder te goe vere, dit nao veurbeeld van de groete sjteej in de buurt wie Kölle en Mestreech, mè och al un aantal döper in de buurt die al ing Karnevalsvereniging houwe.

In November 1952 woert unne groep samegesjtild van unne maan of daartig die de uursjte Karnevalsvereniging vurmde oonder leiding van veurzitter Jules Notermans. Die kooëze unne Raod van Illuf. En dèè Raod van Illuf koos oet hun midde wer unne Preens.

D’r uursjte Preens va Mhèèr wor d’r Jef Willems. Es Preens Jolanda Belanda woert hee es uursjte Preens van de Sjravelerre oetgerope vur de aankommende Vastenaovend op de uursjte zitting op zotterdig 7 fibberwarie 1953. D’r naam Sjravelerre woert och op die zitting bekind gemak. Mè in dat jaor woert Zieëlaand in ut wiekend van de Karneval getroffe dur d’r watersnooëd en ging  uvveraal de Karneval neet deur. Ut jaor drop besjloot d’r Raod dat Preens Jolanda Belanda och in 1954 Preens va Mhèèr moeg zie.

Daonao woert de gaanse Route 66 dur al die 6x11 jaore aafgelaag mit versjillende ups en downs. Mè eeders kier nao zoene ‘down’ woert d’r ruk gerèèch en mit sjteun van alle Karnevaliste va Mhèèr Sjravelde veer wier.

Dit jaor wil veer dat fèèt dan och mit veul plezeer vere same mit eederèèn dèè de Vastenaovend va Mhèèr è wèèrum hart toedreuch. Ut groet jubileumfiës is op zoondig 25 november 2018 mit un aantal top artieste wie Kartoesj, Sjpik & Sjpan, Marleen Rutten, Christian & Jos, en Limbo Express. En ut bezeundere is: ut is gratis entree !

 

 

Wie lang nog pus Karneval

19 FIB KARNEVALSKIENE

PREENS JIM I & PREENSES KIM I

De Sjravelerre

Preens Jim I & Preenses Kim I
  Ieërevorst: Frans van Proemeren
     
Raod van Illuf:   Lede:
Vorst & Veurzitter: Marc Gubbels   Saskia van Dijk (Penningmèèster)
Sekretaris: Fons Bastings   Marleen Snoeck
Guy Bastings   Trudy Weusten
Piet Beckers    
Maurice Beckers    
Tom Caelen    
Baudouin Clairbois   Iere-lid:
Roy van Gerven   Peter van Hasselt
Stan Goessens    
Jack van Laar    
Patrick Quanten    
Jeroen Retrae    
Bjorn Schetters    
Jos Senden    
Matthijs Spauwen    
Jos Stikkelbroek    
Mark Soudant    
Luc Vandewall    
René Willems     
Robby Wouters