Beppie Kraft op d'r Bieljart !

(en neet Christel & Quinn wie in de Sjravelerre-gezit sjtèèt)

Karnevalsdensdig sjlete veer de Karneval aaf. Zoe wiet is ut nog láng, láng neet. Mè es ut sjtrak zoewiet is zal veer um twelluf oor ut Sjravelerre leech oetdoe, mè dao veur riet veer um nog unne gojje bie. Zoe wie dat de litste jaore gebruukelik is, treujt op dèèn daag altied ène of mieë artieste op en dat geböört dan booëve op d'r bieljart bie Kaffie Quaante (bie Zjanit dus). Dit jaor hub veer niemes minder es dé nachtegaal van de Limburgse meziek kinne sjtrikke vur 'Op d'r Bieljart':

Beppie Kraft !!

Sjravelerre Gezit 2018

De Sjravelerre Gezit 2018 is oet ! Sjpesjiaal vur ut Jubileum is veur- en aachterkaant in kleur. D'r kint ze hie och onlajn leëze.

ALAAF !!!

A+ R A-

Ow Wieverbal Karnevalsvriedig in Kaffie Quaante

Op Karnevalsvriedig aovend is altied de Ow-Wieverbal van de Sjravelerre. Dat vind ummer plaatsj in Kaffie Quaante. Um un oor of hof neuëge zal ut dao loosgoe. Momme, Ow-Wiever en aander waal of neet verkli-jde kinne zich dan oetlève op dis owwerwitsje Ow-Wieverbal. Um un oor of illuf opilluf (11.11o.) saoves zalle d'r Groete Preens  én d'r JeugPreens de pries bekind make en kinne de maskes aaf. Daonao kint nog fleenk drop los gezonge en gesjpronge were want ut is dan nog lang neet gedoe.

 

Mit dit jubileumjaor zow ut fie zie es deer uch ins zowt verklijje mit get wat deer jaore gelèèje al ins hubt aagehad. Ins loore wèè uch nog zal herkinne.

Preens Marc I en Preenses Silvie I

JeugPreenses Lotte I

Optochrèèglemèènt

Eedere deelnummer an d'r Groete Optoch van de Sjravelerre va Mhèèr op Karnevalsmondig is verplich um zich in te sjrieve. Dat kint op Karnealszotterdig vanaaf aach oore saoves in Café Quaante  dur ut insjriefformeleer in de Sjravelerre dao in te lievere bie Vorst Jos en d'r Notaris. Es deer mit wilt doe an d'r optoch mot deer op de huugte zie van ut Optochrèèglemèènt. Es deer dat neet mie gaans oet d'r kop kint, klik dan op de foto van Preenses Trudy I hie-booëve en da kump ut optochrèèglemèènt nao veure.

De Sjravelerre

Preens Luc I & Preenses Saskia I
  Ieërevorst: Frans van Proemeren
Raod van Illuf:   Lede:
Vorst & Veurzitter: Jos Senden   Marleen Snoeck
Sekretaris: Fons Bastings   Trudy Weusten
Penningmèèster: Jack van Laar   Stan Goessens
Piet Beckers   Iere-lid:
Maurice Beckers   Peter van Hasselt
Tom Caelen    
Mark Gubbels    
Roy van Gerven    
Patrick Quanten    
Jeroen Retrae    
Matthijs Spauwen    
Mark Soudant    
Luc Vandewall    
René Willems     
Robby Wouters