Oad op Nuuj

Och dit jaor zal veer ut Vastenaovessezoen sjtarte mit ut vere van Oad op Nuuj op zotterdig 10 november. Op dizzenaovend zalle os twie jubilarisse gehuldigd were (Jos Senden 3x11 en Piet Beckers 2x11) en Preens Marc en Preenses Silvie zalle same mit Jeugpreenses Lotte hun Preensefoto's in de Preensegalleriej plaatsje. 

Daonao zal ut loos goe mit oonder aandere Don Kiesjot en Christian & Jos.  Um exact 12 gunt de mutsje op en is ut nuuj Karnevalssezoen è feit.

Entree is gratis dus komt mer ins lore en uch ammezere.

Sjravelerre Gezit 2018

De Sjravelerre Gezit 2018 is oet ! Sjpesjiaal vur ut Jubileum is veur- en aachterkaant in kleur. D'r kint ze hie och onlajn leëze.

ALAAF !!!

A+ R A-

Keendermiddig

Karnevalszoondig is in Mhèèr altied d'r daag vur de keender. D'r JeugdPreens hat ut dan och vur ut zigke dizzen daag. Um ing oor sjnoones, nao ut sjpek en ei eeëte verzamelt d'r Groete Raod mit d'r Groete Preens in kaffie Quaante. En es och de blaoskapel zoewiet is gunt veer nao d'r JeugPreens um die aggen hoes aaf te hooële. 

Daonao gunt veer mit dèè gaanse sjtoet è bezeukske bringe an un aantal owwer inwoenersj va Mhèèr. Wie deer in de Sjravelerregezit al hubt kinne leëze hoeve dat neet per sé de allerowste inwoenersj te zie. Zie kriege dan ing aubade aggen hoes en natuurlik ing decoraassie van ozze JeugPreens. Dit um de verboondenhèèd tussje joonk en oad tot oetdrukking te bringe in dizze Vastenaovestied.

Daonao gunt veer op d'r zaal aa en dao is dan ozze bekinde sjpringmiddig vur de jeug mit pannekeuk, grabbelton en nog vanalles. Es arties hub veer dit jaor Mesjeu Maurice oetgenuudigd um de sjtimming dreen te bringe en te haote.

Preens Marc I en Preenses Silvie I

JeugPreenses Lotte I

Optochrèèglemèènt

Eedere deelnummer an d'r Groete Optoch van de Sjravelerre va Mhèèr op Karnevalsmondig is verplich um zich in te sjrieve. Dat kint op Karnealszotterdig vanaaf aach oore saoves in Café Quaante  dur ut insjriefformeleer in de Sjravelerre dao in te lievere bie Vorst Jos en d'r Notaris. Es deer mit wilt doe an d'r optoch mot deer op de huugte zie van ut Optochrèèglemèènt. Es deer dat neet mie gaans oet d'r kop kint, klik dan op de foto van Preenses Trudy I hie-booëve en da kump ut optochrèèglemèènt nao veure.

De Sjravelerre

Preens Marc I & Preenses Silvie I
  Ieërevorst: Frans van Proemeren
Raod van Illuf:   Lede:
Vorst & Veurzitter: Jos Senden   Marleen Snoeck
Sekretaris: Fons Bastings   Trudy Weusten
Penningmèèster: Saskia van Dijk   Stan Goessens
Piet Beckers   Iere-lid:
Maurice Beckers   Peter van Hasselt
Tom Caelen    
Mark Gubbels    
Roy van Gerven    
Jack van Laar    
Patrick Quanten    
Jeroen Retrae    
Matthijs Spauwen    
Jos Stikkelbroek    
Mark Soudant    
Luc Vandewall    
René Willems     
Robby Wouters