Sjravelerre Tillevies

Bekiek hie de oetzendinge van Sjravelerre Tillevies:

2022

BOETE SJRAVELE (artiest nummer 5) zo 20 fib.

 

BOETE SJRAVELE (artiest nummer 4) zo 20 fib.

BOETE SJRAVELE (artiest nummer 3) zo 20 fib.

BOETE SJRAVELE (artiest nummer 2) zo 20 fib.

BOETE SJRAVELE (artiest nummer 1) zo 20 fib.

Vorst Marc an ut woord 1 fib. 2022

Kanevalsposters 2022

Otto-Sjpeurtoch:  6 fib. 2022

In plaatsj van de Jeugzitting:  30 jan. 2022

Waffelaksie 18 dec. 2021

Opsjtarte van ut seizoen

2021

Sjpek en ei wurksjop op Karnevalszoondig

Ut nuujs van Karnevalszotterdig 13 fib. 2021

Ut nuujs van 6 fib. 2021

Ut nuujs van 6 fib. 2021

Intervjoew mit Oad-Preenses Marleen I van 2010  (02-02-2021)

Ut nuujs van 30 jan. 2021

De live oetzending van Sjravelerre Tillevies op d'r èègelikke daag van de Groete Zitting 23 jannewarie 2021 in 3 dèle.


Ut nuujs van 16 jan. 2021

Intervjoew Frans van Proemeren (10-01-2021)

Ut nuujs van 9 jan. 2021

Sjraveleriej van 3 jan. 2021

Ut nuujs van 2 jan. 2021

Extra nuujsoetzending (20 dec.)

Aaflievering 2 (14 nov.)

Aaflievering 1 (7 nov.)

Sjravelerre Gezit 2021

Leeës ut litste nuujs in de Sjravelerre Gezit.

Klik op de leenks.

Sjravelerre Gezit december

Sjravelerre Gezit november

D'r Hoesbèèrg

Klik op ut logo um d'r nuuje sjlager: "D'r Hoesbèèrg" te downloade.

 

Preensegalleriej

ALAAF !!!

A+ R A-

Duo X-Elle en Christian & Jos op Oad-op-Nuuj

Op zoondig 10 november zal veer wer ut nuuj Vastenaovessezoen inluuje mit os jaorliks Oad-op-Nuuj. Veer zalle dan letterlik van ut oad nao ut nuuj Karnevalssezoen insjtappe en dat dunt veer dan mit uursj èè paar plichtpleginge en daonao Karnevalssjtimming en um twelluf oor veer veer dat ut eindelik d'r illufde van d'r illufde is. 

Es uursjte plichpleging zalle os Preenses Rianne I en JeugPreenses Serena I hun Preensefoto (of èègelik: Preensessefoto) in os Preensegalleriej plaatsje zoedat veer os tot in lengte van jaore an hun blieve herinnere es Hiersjers uvver ut Sjravelerre-riek. Daonao huldig veer ozze jubilaris Fons Bastings dèè 11 jaor lid van de Sjravelerre is. Es Preens Fons d'r Uursjte regeerde hee in 2009 uvver ut riek van de Sjravelerre en daonao is hee lid gebleëve van de Karnevalsvereniging. In 2010 is d'r Fons sekretaris gewore bie en dat is è huuj nog ummer. 

Es dat allemaol achter d'r ruk is kint ut loos goe. Um eederèèn alvas veur te bereide op ut nuuj sezoen hub veer och un aantal artieste die vur uch gunt optrèèje zoedat de KArnevalssjtimming al vanaaf ut begin dreen zit. 

Ut bekinde Duo X-Elle oet Mestreech zal mit hun aansjtekelikke leedsjes zekker de tèènt op d'r kop kriege. Dis twie dieke vrindinne hubbe hun sjpore al hiel diek verdeent in d'r Vastenaoeves wèèlt. Hiel diks in de finale gesjtaande van ut LVK en of dikser ut Mestreechs leedsjeskonkoer gewonne. Zie hubbe och al dikser in Mhèèr opgetrooje dus ze wète wat hun te waachte sjtèèt.

Christian & Jos trrojte och al dikser op i Mhèèr mè miestal appart. Sins verlèèje jaor zunt zie è duo en dat good oetgepak. Ze wore al te zie tijdes de finale van ut LVK, bie Carnavallissima, bie ut Karnevalskonzèèr i Groonsvèèld mit laajf begeleiding van de harmeniej va Groonsvèèld en och op de Groete Gulpener Vastenaovesfinale. Umdat d'r ène va Mhèèr is en d'r aandere va Voere kin veer hun è echt grensgevaal neume. Ze zeuke de grenze op en gunt af en toe och wal ins druvver heen...

Um exak twelluf oor zal Preenses Rianne I same mit JeugPreenses Serena I mit d'r raod van illuf in vol ornaat nao binne komme umdat dan ut Vastenaovenssezoen éch begonne is. Mit confetti en och è glaas champagne vur eederèèn wurd dan ut nuuj Karnevalssezoen welkom gehèèsje. Daonao gèèt ut nog deur pus.... wèèt veer nog neet...

Kom allemaol op zoondig 10 november nao Kaffie Quaante um alvas te preuve van wat ut nuuj Vastenaovessezoen vur uch in petto hat. K.V. de Sjravelerre nuudigt uch allemaol van harte oet, verkli-jt of oonverkli-jt !!

Wie lang nog pus Karneval

19 FIB KARNEVALSKIENE

PREENS JIM I & PREENSES KIM I

De Sjravelerre

Preens Jim I & Preenses Kim I
  Ieërevorst: Frans van Proemeren
     
Raod van Illuf:   Lede:
Vorst & Veurzitter: Marc Gubbels   Saskia van Dijk (Penningmèèster)
Sekretaris: Fons Bastings   Marleen Snoeck
Guy Bastings   Trudy Weusten
Piet Beckers    
Maurice Beckers    
Tom Caelen    
Baudouin Clairbois   Iere-lid:
Roy van Gerven   Peter van Hasselt
Stan Goessens    
Jack van Laar    
Patrick Quanten    
Jeroen Retrae    
Bjorn Schetters    
Jos Senden    
Matthijs Spauwen    
Jos Stikkelbroek    
Mark Soudant    
Luc Vandewall    
René Willems     
Robby Wouters