D'r Hoesbèèrg

Klik op ut logo um d'r nuuje sjlager: "D'r Hoesbèèrg" te downloade.

 

Sjravelerre Gezit 2019

De Sjravelerre Gezit 2019 is oet ! Deer kint ze hie onlajn leëze.

ALAAF !!!

A+ R A-

GROETE ZITTING ZOTTERDIG 9 FIB

Zotterdig 9 fibberwarie. Natuurlik howt deer dizze datum al in d’r agenda sjtoe. Dèè sjtèèt namelik in eedere agenda.... Mè natuurlik howt deer dao och al in koolittere “Groete Zitting” biegesjreëve. Jazekker, eeder jaor driej weëke vur de Vastenaovend wurd in Mhèèr de Groete Zitting gehaote op zotterdigaovend. Mit artieste van wiet boete g’n dörp, artieste van roontelum ut dörp en artieste va èège dörp. En dat allemaol ter iere van os aaftrèèjend Preensepaar Marc I en Silvie I.

Daansgroep Jump kint op dizzen aovend natuurlik neet oontbreëke. Mèèdsjes va Mhèèr en och mèèdsjes va boete Mhèèr zalle uch betovere mit hunne prachtige daans.

Dan zal de buut midde op ut podium gedrage were want dan is ut tied vur ing buut van Hub Stassen oet Voelender. Es buuttereedner hat d’r Hub al beweëze dat è bie d’r top va Limburg huurt, mè hee is d’r litste tied och ummer dikser te bewoondere es presentator van Buuttetreffes (oonder aandere i Voere). Dat è dao bie zieng aan– en aafkondiginge diks humoristischer is es de buuttereedners zelf, dat zet genog uvver Hub Stassen. Op de Groete Zitting dus in de buut !

Os 'ow' JeugPreenses Lotte I van verlèèje jaor zal dizzenaovend och in heur nopjes zie, want heur collega’s van Daansgroep de Waggelerre va Voere zalle och acte de présence geëve op dis zitting. Mierdere kiere Belsj én Europees Kampioen, zóé diks zelfs dat ze oetgesjejd zunt mit tille, en dan hie bie os op de Groete Zitting ter iere van os Groet Preensepaar, mè och è bieteke vur JeugPreenses Lotte.

Dan mot veer effe kieke of ut daak van d’r zaal good vas zit aandersj gèèt dat daak gaans d’rvanaaf es veer ut optrèèje kriege van La Bamba. In 2013 winnaar van ut LVK mit “Lèèf, Limburg lèèf”. Mè och titels es “Knoakehèèl op dat vèèl” en “Waste hie zuus dat zuuste neureges” zalle uch neet oonbekind in de oere kleenke. La Bamba zit och in 2019 wer in de hof-fiale van ut LVK mit “Uvver hoonderdeozend jaor”.

Es de rus nao La Bamba wer è bieteke is trukkgekierd is ut tied vur de Oad-Preense um de buhne te betrèèje. Os Oad Preense Garde hat op ut jubileumfiës unne sjalger aangebooje an de Karnevalsvereniging en dèè wurd op de zitting opnuuj gepresenteerd. D’r teks van dit leedsje kint deer in dis gezit nog truukveende.

Es litste optrèèje vurdat Preens Marc en Preenses Silvie gunt aaftrèèje krieg veer zoe wie dat al vur d’r 34e kier gèèt: D’r Dörpskroniek ! Dao hoef wier gène oetlik bie !

Preens Marc en Preenses Silvie zalle dan hun verseersele behuurend bie hun Preens-zie motte aafgeëve en is ut wer gewoen Mar en Silvie.

De Oad-Preense zalle dan nao de pauze d’r vur zurrege dat d’r nuuje hiersjer uvver ut Sjravelerre-riek dur d’r zaal op richting buhne gèèt en dan is ut de taak vur Vorst Jos um dem of die nao vööre te lotte komme.

Och dit jaor wurd de Groete Zitting wer muzikaal oondersjteund dur os èège Bergweider Musikanten. Ze zunt zoonder oongelukke truuk-gekomme oet Oosterriek dus die hubbe ammezjuur tot ut verrik !

 

Veer weunsje uch alvas:

Vööl plezeer op os Zitting !

 

Wie lang nog pus Karneval

Preenses Rianne I

JeugPreenses Serena I

Optochrèèglemèènt

Eedere deelnummer an d'r Groete Optoch van de Sjravelerre va Mhèèr op Karnevalsmondig is verplich um zich in te sjrieve. Dat kint op Karnealszotterdig vanaaf aach oore saoves in Café Quaante  dur ut insjriefformeleer in de Sjravelerre dao in te lievere bie Vorst Jos en d'r Notaris. Es deer mit wilt doe an d'r optoch mot deer op de huugte zie van ut Optochrèèglemèènt. Es deer dat neet mie gaans oet d'r kop kint, klik dan op de foto van Preenses Trudy I hie-booëve en da kump ut optochrèèglemèènt nao veure.

De Sjravelerre

Preens Marc I & Preenses Silvie I
  Ieërevorst: Frans van Proemeren
Raod van Illuf:   Lede:
Vorst & Veurzitter: Jos Senden   Marleen Snoeck
Sekretaris: Fons Bastings   Trudy Weusten
Penningmèèster: Saskia van Dijk   Stan Goessens
Piet Beckers   Iere-lid:
Maurice Beckers   Peter van Hasselt
Tom Caelen    
Mark Gubbels    
Roy van Gerven    
Jack van Laar    
Patrick Quanten    
Jeroen Retrae    
Matthijs Spauwen    
Jos Stikkelbroek    
Mark Soudant    
Luc Vandewall    
René Willems     
Robby Wouters