Beppie Kraft op d'r Bieljart !

(en neet Christel & Quinn wie in de Sjravelerre-gezit sjtèèt)

Karnevalsdensdig sjlete veer de Karneval aaf. Zoe wiet is ut nog láng, láng neet. Mè es ut sjtrak zoewiet is zal veer um twelluf oor ut Sjravelerre leech oetdoe, mè dao veur riet veer um nog unne gojje bie. Zoe wie dat de litste jaore gebruukelik is, treujt op dèèn daag altied ène of mieë artieste op en dat geböört dan booëve op d'r bieljart bie Kaffie Quaante (bie Zjanit dus). Dit jaor hub veer niemes minder es dé nachtegaal van de Limburgse meziek kinne sjtrikke vur 'Op d'r Bieljart':

Beppie Kraft !!

Sjravelerre Gezit 2018

De Sjravelerre Gezit 2018 is oet ! Sjpesjiaal vur ut Jubileum is veur- en aachterkaant in kleur. D'r kint ze hie och onlajn leëze.

ALAAF !!!

A+ R A-

Preenses Lotte I : Os nuuj JeugPreenses van 2018

Zoondig 7 jannewarie is oetgerope en aangesjtilt es JeugPreenses van de Sjravelerre va Mhèèr in ut Jubileumjaor 2018: Preenses Lotte ut Uursjte. Lotte kump oet ing rasechte Karnevalsfamilie want heure pap en mam, Paul en Charlotte Dobbelstein hubbe in ut jaor 2011 es Preensepaar geregeerd uvver de Groete Sjravelerre es Preens Paul I en Preenses Charlotte I en heure broor Juul wor in 2012 JeugPreens. 

Preenses Lotte is op heure jonge lèèftied al hiel erg actief in d'r Vastenaoveswèèlt. Zie is daansmarieke bie d'r zier suuksesvolle Daansgroep de Waggelerre va Voere en die zunt mierdere kiere Belsj en Europees kampioen gewore. Daoneëve daans zie och nog bie Daansgroep Jump en op dis keenderzitting hat Lotte zelf och nog opgetrooje mit de Mhèèrder Jeug.  Op Karnevals densdig zal Preenses Lotte prussies 11 jaor were.

Vurdat Preenses Lotte oetgerope is wore hat unne boemvolle zaal kinne genete van ing prachtige Keenderzitting, de zoeveulste sjtaassie op d'r Route 66 in os jubileumjaor, op vakkundige wijze geprezenteerd dur Damiën, Esmée en Imke. D'r daansgroep van de Hèverinnekes va Norrebik, Daansgroep Jump, Zangeres Fiorenza, de Molliemekersj én de èège Mhèèrder Jeug hubbe op magische wijze ut thema van dis zitting ingevuld: Magic !

Vur de pauze moes d'r hiersjende JeugPreens Mathijs II aaftrèèje en plaatsjmake vur zieng opvolgster. Nao de pauze worre de bezeukersj van dis zitting, oe-oonder och de gasvereniginge de Durchdrieverkes va Sjlennich, de Boemelerkes va Tebannet en de Waggelekres va Voere getuige van de proklamaasie van JeugPreenses Lotte. En dat alles oonder de muzikale begeleiding van de Bergweider Musikanten mit es bendeleider d'r Gerard Berndsen.

De jeug kin zich noe dus goe opmake vur ing schitterende Karneval mit zoe ing schitterende Preenses : ALAAF PREENSES LOTTE I !!!!!

Wie lang nog pus Karneval

Preens Marc I en Preenses Silvie I

JeugPreenses Lotte I

Optochrèèglemèènt

Eedere deelnummer an d'r Groete Optoch van de Sjravelerre va Mhèèr op Karnevalsmondig is verplich um zich in te sjrieve. Dat kint op Karnealszotterdig vanaaf aach oore saoves in Café Quaante  dur ut insjriefformeleer in de Sjravelerre dao in te lievere bie Vorst Jos en d'r Notaris. Es deer mit wilt doe an d'r optoch mot deer op de huugte zie van ut Optochrèèglemèènt. Es deer dat neet mie gaans oet d'r kop kint, klik dan op de foto van Preenses Trudy I hie-booëve en da kump ut optochrèèglemèènt nao veure.

De Sjravelerre

Preens Luc I & Preenses Saskia I
  Ieërevorst: Frans van Proemeren
Raod van Illuf:   Lede:
Vorst & Veurzitter: Jos Senden   Marleen Snoeck
Sekretaris: Fons Bastings   Trudy Weusten
Penningmèèster: Jack van Laar   Stan Goessens
Piet Beckers   Iere-lid:
Maurice Beckers   Peter van Hasselt
Tom Caelen    
Mark Gubbels    
Roy van Gerven    
Patrick Quanten    
Jeroen Retrae    
Matthijs Spauwen    
Mark Soudant    
Luc Vandewall    
René Willems     
Robby Wouters