Beppie Kraft op d'r Bieljart !

(en neet Christel & Quinn wie in de Sjravelerre-gezit sjtèèt)

Karnevalsdensdig sjlete veer de Karneval aaf. Zoe wiet is ut nog láng, láng neet. Mè es ut sjtrak zoewiet is zal veer um twelluf oor ut Sjravelerre leech oetdoe, mè dao veur riet veer um nog unne gojje bie. Zoe wie dat de litste jaore gebruukelik is, treujt op dèèn daag altied ène of mieë artieste op en dat geböört dan booëve op d'r bieljart bie Kaffie Quaante (bie Zjanit dus). Dit jaor hub veer niemes minder es dé nachtegaal van de Limburgse meziek kinne sjtrikke vur 'Op d'r Bieljart':

Beppie Kraft !!

Sjravelerre Gezit 2018

De Sjravelerre Gezit 2018 is oet ! Sjpesjiaal vur ut Jubileum is veur- en aachterkaant in kleur. D'r kint ze hie och onlajn leëze.

ALAAF !!!

A+ R A-

De route nao ut Jubileum 6x11

Ut 6x11 jäörig jubileum van de Sjravelerre sjtèèt vur de deur ! In die 66 jaor hat zich unnen gaansen hoap aafgesjpuld. Mè in dit artiekelke kiek veer veuroet, nao wat allemaol komme gèèt. De route nao ut 66-jäörig jubileum: D'r Route 66 !

Veer beginne mit Oad op Nuuj op vriedig 10 november. Dan is d'r aaftrap nao ut nuuj Karnevalssezeon en dit jaor dus ut Jubileumsezoen. Op dizzen aovend zal veer same mit un aantal gasvereniginge, de oad-preense en eederèè dèè de Karneval i Mheèr è wèèrum hart toedreug ut viefde sezoen aaftrappe. Dat dunt veer mit artieste wie de LVK-winaarsj De Geliënde, d'r Christian oet Voere en d'r Jos Senden oet Mhèèr.

In de uursjte week van jannewari zal de Karnevalsgezit op de mat valle mit alle ins en outs van ut Karnevalssezoen en natuurlik sjtèèt dis Gezit och in ut tèke van ut jubileum.

Dan gunt veer wier op ozze Route 66 mit:

zot. 6 jan. Vrolluujzitting

zoo 7 jan Jeugzitting

zot 20 jan Jubileumzitting

zoo 28 jan Piemelezitting

vri 9 fib Ow Wieverbal

zot 10 fib Sjlötteluvverdraach op ut Gemeentehoes an d'r Gemeentepreens: d'r Preens va Mhèèr !

zot 10 fib ut saoves aansjteke van ut Sjravelerreleech en insjrieve vur d'r optoch

zoo 11 fib KarnevalsMis

zoo 11 fib Sjpek en Ei eeëte

zoo 11 fib Keendermiddig

mon 12 fib Groete Optoch

den 13 fib Aafsjlete van de Karneval

gon 14 fib Esjelegonsdig

Ut Jubileumjaor wurd aafgesjloëte mit unne groete fieësmiddig op zoondig 25 november 2018 mit un aantal topartieste die veer uvver è paar weëke èè vur èè bekind zulle make.

 

Wie lang nog pus Karneval

Preens Marc I en Preenses Silvie I

JeugPreenses Lotte I

Optochrèèglemèènt

Eedere deelnummer an d'r Groete Optoch van de Sjravelerre va Mhèèr op Karnevalsmondig is verplich um zich in te sjrieve. Dat kint op Karnealszotterdig vanaaf aach oore saoves in Café Quaante  dur ut insjriefformeleer in de Sjravelerre dao in te lievere bie Vorst Jos en d'r Notaris. Es deer mit wilt doe an d'r optoch mot deer op de huugte zie van ut Optochrèèglemèènt. Es deer dat neet mie gaans oet d'r kop kint, klik dan op de foto van Preenses Trudy I hie-booëve en da kump ut optochrèèglemèènt nao veure.

De Sjravelerre

Preens Luc I & Preenses Saskia I
  Ieërevorst: Frans van Proemeren
Raod van Illuf:   Lede:
Vorst & Veurzitter: Jos Senden   Marleen Snoeck
Sekretaris: Fons Bastings   Trudy Weusten
Penningmèèster: Jack van Laar   Stan Goessens
Piet Beckers   Iere-lid:
Maurice Beckers   Peter van Hasselt
Tom Caelen    
Mark Gubbels    
Roy van Gerven    
Patrick Quanten    
Jeroen Retrae    
Matthijs Spauwen    
Mark Soudant    
Luc Vandewall    
René Willems     
Robby Wouters